V prípade zistenia vady tovaru nás bezodkladne informujte, prosím. 

Postup reklamácie:

  • 1. Vyplňte reklamačný formulár, ktorý si stiahnete kliknutím na “reklamačný formulár“.
  • 2. Zašlite nám ho na email.
  • 3. Tovar dôkladne zabaľte a pošlite na adresu uvedenú vo formulári spolu s kópiou reklamačného protokolu a kópiou dokladu o kúpe. 
  • 4. Po obdržaní tovaru Vás budeme kontaktovať. 

Email pre doručenie reklamačného formulára:
labelsk.office@gmail.com

Do predmetu napíšte REKLAMÁCIA